Titan Grades 1 Cuộn Tấm Ống Láp

800,000

Các loại Titan tinh khiết thương mại

  • Titan Grades 1
  • Titan Grades 2
  • Titan Grades 3
  • Titan Grades 4

Hợp kim Titan

  • Titan Grades 7
  • Titan Grades 11
  • Ti 6Al-4V (Grades 5)
  • Ti 6AL-4V ELI (Grades 23)
  • Titan Grades 12
  • Ti 5Al-2.5Sn